دوباره تولد هلیا خونه مامان بزرگ

خندهامسال تولد خانمی 2بار شد یکی قبل ماه رمضون یکی درست روز تولد هلیا .که افطاری خونه مامان بز رگ دعوت بودیم وبابا حسن رفت یه کیک خرید که روز تولدش هم شمعه تولدشو فوت کنهخنده

/ 0 نظر / 12 بازدید