روز چهارم عید

امروز خونه داییه من نهار دعوتیم .بعد از اونجا بعد از ظهر همگی رفتیم خونه دایی مرتضی عید دیدنی .بعد هم من با خواهر ودختر داییها جاتون خالی رفتیم سولوقون و قرار شددخمل نانازیه من با بابا و بقیه برن خونه مامانی فرشته تا ما هم به اونها ملحق بشیم. شام قرار شد همگی اونجا باشیم . خوب عیده و این خاله بازیهاش دیگه............

 

/ 1 نظر / 67 بازدید
مامان هلیا

هلیا جون دخمل منم با اینکه خیلی کوشولو مث شما خیلی خوب ژست میگیره انگار که هلیا ها کلا" خوش تیپن