سفر شمال خرداد88

خوشمزهجای همتون خالی ما با خاله اینا راه افتادیم به سمت شمال مامانوبابا تصمیم گرفتن یه جای خوب پیدا کنیم و صبحانه بخوزیم خوشمزهومن الان دارم دلچسبترین صبحانه زندگیمو میخورم خوشمزهبفرماااا

/ 0 نظر / 5 بازدید