روز سوم عید

امروز دخمل خوشگله مامانی با بابا ومامان از صبح خونه بود و هیچ جا برای عید دیدنی نرفت وبا خودش و باربیش کلی بازی کرد و رقصید و حال کرد

هروقت که بابا حسن میخواد نماز بخونه هلیا خانمی چادر نمازش و میاره و کنار بابا نماز میخونه .الهی مامانت قربونت بره عزیزم.

شب بخیر عزیزم خوابای خوب ببینی

 

/ 0 نظر / 107 بازدید