بالاخره انتظار به سر رسید

لبخندامروز 22اذر ماه وقت خلاص شدن از شره این گچه پام رسیده لبخندخدارو شکر صبح زود که با همسر مهربان رفتیم بیمارستان و برگشتیم دیگه روی دو پام بودم ولی از عصا هم کمک میگرفتم.چون هنوز تعادل نداشتم .ویه کوچولو درد داشتم .همین جا دعا میکنم نه تنها برای من برای هیچ مامانی از این اتفاقها نیفته چون ادم خیلی احساس ناتوانی میکنهلبخنداز صمیم قلب ارزوی سلامتی برای خودم وعزیزانم دارملبخند

/ 0 نظر / 42 بازدید