هلیا وشوق مدرسه

ابروالان رسیدیم به اول مهر وهمه مدرسه هاباز شدن الا پیش دبستانیهاچون اونهااز 17مهر باید برن مدرسه ابرودخمله مامان سوال هر روزش از من اینه که چند روز دیگه من باید برم مدرسه ؟من هم که جوابشرو میدم که چند روز مونده با من قهر میکنه ومیره تو اتاقش و کیف و لباس مدرسشو میپوشه و تو رویاهاش میره مدرسه .الهی من قربونت برم که این قدر مدرسه رو دوست داری.ابرو

/ 0 نظر / 89 بازدید