خوشگل خانمی باید عینک بزنه

عینکچندروز پیش مدرسه روز سنجش بینایی بودعینککه دیدم هلیا با یه نامه اومد خونه دیدم توی نامه نوشته شده هلیارو پیش یه متخصص چشم پزشکی ببرمعینکبعد خاله ندا ومن(با پای گچ گرفته)رفتیم دکتر .من اصلا فکر نمیکردم که چشم هلیا گلی ضعیف باشه چون پارسال سنجش گفت که سالمهعینکنوبتمون شدو رفتیم داخل اتاق معاینه اقای دکتر جهتها رو از هلیا پرسید وهلیا همشو درست گفت تا به ریز ها رسید وهلیا دوتاشو نگفت اقای دکتر در سه جلسه دیگه معاینه را تکرار کرد و بعد تشخیص داد که شماره چشم هلیا 5/0هستش البته گفت که ریشه ارثی داره چون بابا حسنش هم عینک میزنهعینکازهمه اینها گذشته خدا رو شکر می کنم که زود متوجه این موضوع شدیم چون اقای دکتر گفت چون زود فهمیدین تا8 سالگی ایشالله خوب میشهعینکحالا دخملم عینکش و زده خیلی نانازتر شده عینک

/ 0 نظر / 123 بازدید