مرحله سوم تولد هلیا خونه عمه زری

بغلامروز روز عید فطر است وهمگی خونه عمه زری نهار دعوت هستیم .دختر عموهای هلیا ومامان جون اینها پیغام داده بودن که هدیه تولد هلیارو اونجا میخوان بهش بدن .به همین خاطر بابا حسن کیک خرید و رفتیم خونه عمه زری ویه تولد دیگه اونجا گرفتیم دست همگی درد نکنه زحمت کشیدینبغل

/ 0 نظر / 121 بازدید