هلیا خانوومی داره میره مدرسه

فرشتهالان ساعت 12 هستش و عشقه مامان داره حاظر میشه که بره مدرسهفرشتهقربون اون سیب خوردنت برم مامانیفرشته

 

حالا باید بریم دمه در تا عمو سرویسی بیاد.

 

امروزنوبته  منه که بچه ها رو سوار سرویس کنم .این قراریه که من ومامانه پرستو گذاشتیم.که روزهای زوج من ورزهای فرد مامانه پرستو بچه هارو سواره سرویس کنیم.حالاباید بریم زنگ پرستو رو بزنیم تا بیاد پایین.

 

/ 0 نظر / 110 بازدید