سرزمین عجایب

خندهامروز یکی از روزهای گرم تیر ماه هست ومنو سمیه جون(خانمه وحید)تصمیم گرفتیم هلیاوامیرمحمدوعمه نینای امیر محمدوببریم سرزمین عجایبخندهبعداز کلی بازی کردن خاله ندا که مسئول گریم سرزمین شده بود هلیا گلی رو یه گریم خوشگل کرد امیر محمد هم میخواستیم گریم کنیم که گریه کردو نشستخنده

 

/ 0 نظر / 125 بازدید