یه مامان پا شکسته

امروز 10مهربا خاله ندا و هلیا رفتیم بوستان .هلیا گفت که میخواد بره زمین بازی ماهم بردیم گذاشتیمش اونجا بعد با خاله ندا رفتیم خرید 10دقیقه از چرخیدن ما در بوستان نگذشه بود که دم یه ویترین مغازه وایساده بودم که ندا منو صدا کرد تا اومدم برگردم یه دفعه پام با شدت پیج خوردو جرق صدا داد. بله به همین الکیی ام شکست .حالا درد پام یه طرف و فکر هلیا که جه جوری ببرم مدرسه هم یه طرف بعداز اینکه ازبیمارستان برگشتیم خونه مامانی فرشته قرار شد تا موقعی که خوب بشم بمونم پیش اونها وجاداره که الان ازمامانی فرشته وبابایی مجتبی خیلی تشکر کنم که این قدر زحمت منو هلیارو تواین 2ماه کشیدن ونذاشتن آب تو دلم تکون بخورم ایشالله همیشه سلامت باشن وسایشون همیشه برسرما باشد.

                                   

/ 0 نظر / 152 بازدید