جشن مدرسه

قلبامروز 15 مهر ماه هست.ومدرسه هلیا جشن گرفته برای اشنایی بجه هابامدرسه .عسل خانم ماکه از خوشحالی تو پوستش نمی گنجید.خاله ندا اومد وهلیا رو حاضر کردو منهم حاضر شدموبه کمک ندا سوار ماشین شدیم وهلیا بایه مامانه پاشکسته اولین روز مدرسشو با دوستش پرستو جشن گرفتقلبدر ضمن دست خاله ندا هم درد نکنه که همه زحمتهای برو وبیاوعکسوفیلم وکشیدقلببعد از جشن خانم ناظم شروع کرد به کلاس بندیه بچه ها وخوشبختانه هلیاوپرستو تویه یک کلاس افتادن و جشنشون کاملتر شد قلبعزیزم از همین امروز تا همه مقاطع تحصیلیت برات ارزوی موقیتهای بزرگ رو دارمقلب

/ 0 نظر / 75 بازدید