هلیا وجاده امامزاده داوود

خوشمزهامسال زمستون دخمل مامان هرچی منتظر شد یه برفی بیاد بره برف بازی برف نیومد که نیومد به همین خاطر یه روز جمعه٣تایی رفتیم به طرف جاده امامزاده داوود تادخملمون به ارزوش برسه وکمی برف بازی کنه وحالا اومدیم رستوران نهار بخوریم خوشمزهجانم چه دیزیی میخوره نوووش جونت مامانیخوشمزه

/ 0 نظر / 89 بازدید