این عکس در8ماهگی گرفته شده که بغل بابایی جونم هستم.